Flexibel salaris

Vakantiegeld alleen in mei en een vast aantal vakantiedagen passen niet meer bij een divers personeelsbestand. Met een flexibel salaris bepalen werknemers zelf hun secundaire arbeidsvoorwaarden, afgestemd op hun levensfase.

Kostenneutraal voor de werkgever, buiten de werkkostenregeling om.
Vraag een demo aan

Optimaliseer jouw kosten in secundaire arbeidsvoorwaarden

Bepaal welke looncomponenten je flexibel aanbiedt

De meest voorkomende looncomponenten zijn vakantiegeld, bovenwettelijke vakantiedagen, een bonus of 13e maand.

Flexibel salaris

Speel in op levensfases

Het leven kan onverwachte kosten met zich meebrengen. Maak salaris en verlof beschikbaar wanneer werknemers dit het meeste nodig hebben.

Naadloze integraties met jouw salarispakket

Automatisering via salarispakketten

Onze oplossing synchroniseert gemakkelijk met bestaande HR-en salarissoftware, stroomlijnt processen, bespaart tijd en vermindert gedoe. Zo kun jij je focussen op wat écht belangrijk is.

Onze impact

20%

Werkgever voordeel op sociale lasten

40%

Belasting voordeel voor de werknemer

90%

Gebruik van het individueel keuzebudget

Extra features uitgelicht

Ontdek hoe je kostenneutraal extra's kunt bieden, buiten de werkkostenregeling om

Boek een demo
Support

Veelgestelde vragen

Alles wat je moet weten over flexibel salaris
Wat is flexibel salaris?
Via de flexibel salaris module geef je jouw werknemers meer controle over bestaande salariscomponenten, zoals verlofuren, vakantiegeld, 13de maand of andere extra voorwaarden die jouw werknemers ontvangen. De verschillende salariscomponenten worden gevisualiseerd in het Alleo platform en de werknemer kan acties verrichten m.b.t. deze componenten. Hier volgen een aantal voorbeelden van wat dit in de praktijk betekent:

-Flexibel Verlof: werknemers kunnen bovenwettelijke verlofuren verkopen en aankopen. De bron voor het aankopen is over het algemeen vakantiegeld of een 13de maand, maar kan ook het bruto salaris zijn. Het tarief waartegen een werknemer uren koopt is het bruto uurloon.Wanneer verlof wordt verkocht ontvangt de werknemer de waarde als extra brutoloon.

-Flex Vakantiegeld: werknemers kunnen ervoor kiezen om (een deel van) hun vakantiegeld maandelijks uit te laten betalen, of kiezen voor een grote eenmalige uitbetaling op een moment waarop ze deze extra nodig hebben.

-Flex Pensioen: werknemers ontvangen een maandelijkse bruto pensioenbijdrage. In het Alleo platform maakt de werknemer zelf de keus of deze bijdrage als bruto salaris wordt uitbetaald, of door de werkgever naar haar Brand New Day persoonlijke pensioenspaarrekening wordt overgemaakt.  Let op: dit is geen collectief pensioen, maar een 3de pijler pensioenproduct. De werknemer hoeft over het gespaarde bedrag echter geen inkomstenbelasting te betalen. Deze ontvangt de werknemer terug bij de persoonlijke jaarlijkse belastingaangifte.
Welke impact heeft het aanbieden van flexibel salaris op de WKR?
Het aanbieden van de flexibel salaris module heeft géén impact op de WKR. Dit is dus een zeer interessante optie wanneer de vrije ruimte van de WKR volledig benut is en je als werkgever toch een mooie uitbreiding op de bestaande voorwaarden wilt aanbieden. Gezien het feit dat er bestaande salariscomponenten geflexibiliseerd worden, kan deze module volledig kostenneutraal worden aangeboden zonder het aanspreken van nieuwe budgetten.
Welke fiscale gevolgen heeft het aanbieden van flexibel salaris voor de werknemer en werkgever?
Het flexibel uitbetalen van vakantiegeld of een 13de maand gedurende het jaar heeft geen fiscale gevolgen. Wanneer een werknemer verlofuren aan of verkoopt kunnen er wel fiscale gevolgen zijn, afhankelijk van de bron, zoals aangegeven in de tabel hieronder.

Het is aan te raden om als bron voor het aankopen van verlof het vakantiegeld te gebruiken, Normaliter gezien, doordat medewerkers wijzigingen kunnen aanbrengen in hun verloning, wordt ook de grondslag voor het vakantiegeld aangepast. Dit is echter niet het geval voor het deel van het budget dat is opgebouwd uit vakantiegeld. Over vakantiegeld hoeft immers geen vakantiegeld te worden berekend. Het verkopen van verlof leidt altijd tot een hoger brutoloon wat eventueel gevolgen kan hebben voor toeslagen (zorg of huur) die een werknemer ontvangt.
Kan flexibel Salaris in combinatie met Flexibele Benefits worden aangeboden?
Ja, dat kan zeker! Het maakt hierbij niet uit of de Flexibele Benefits via een netto werkgeversbijdrage of bruto/netto salaris uitruil wordt aangeboden. In het Alleo platform zijn de bronnen (bruto salaris / vakantiegeld) in beide modules aan elkaar gekoppeld, waardoor een werknemer nooit meer kan besteden dan zij tot haar beschikking heeft.
Wat is het voordeel voor mijn werknemers om flexibel salaris via Alleo te gebruiken?
Het voordeel voor de werknemer is meer controle over bestaande salariscomponenten. Niet elke werknemer heeft dezelfde behoeften op dezelfde momenten; niet iedereen wil in de zomer op vakantie en het ene jaar wil je wellicht niet iets meer verlof opnemen dan in het voorgaande jaar.
Hoe verloopt de verwerking van de flexibel salaris mutaties?
In een notendop verloopt de verwerking als volgt:

-Op maandelijkse basis levert de werkgever de benodigde gegevens per werknemer aan via een export naar de Alleo Portal.

-Alleo verwerkt de aangeleverde export en maakt de bedragen en balansen beschikbaar voor de werknemers in het Alleo platform.

-De mutaties gemaakt door werknemers (uitbetalingen / aan en verkoop verlof) worden maandelijks verwerkt door de werkgever).

-Voor een volledig overzicht van de verwerking kan je dit support artikel bekijken.
Welke gegevens zijn er nodig per werknemer voor het faciliteren van de flexibel salaris module?
Is het mogelijk om een IKB te alloceren in Alleo?
Wij bieden momenteel een Cafetaria Model, is het mogelijk dit te automatiseren via Alleo?
Werkt het platform van Alleo internationaal?
De Flexibele Benefits module werkt in alle landen die deel uitmaken van de Eurozone. Het aanbod binnen de benefits marktplaats is het grootst in Nederland en Duitsland, maar we hebben een basisaanbod binnen alle benefit categorieën dat dekkend is in Europa. Daarnaast breiden we constant dit aanbod uit en kan jij als werkgever ervoor kiezen om de declaratie optie aan te zetten. Hiermee kunnen werknemers ook zeer lokaal gebruikmaken van het budget dat jij als werkgever beschikbaar maakt. De Flexibele Salaris module is op dit moment alleen in Nederland beschikbaar.

Kennisbank

blog

Cafetariaregeling aanbieden via Alleo

Het cafetariamodel is een regeling waarbij werknemers (een deel van) hun brutoloon kunnen inruilen voor een andere ‘beloning’.
Lees post
press

HR scale-up Alleo, voormalig YourCampus, haalt 5 miljoen groeigeld op en optimaliseert inkomen werknemers

Alleo (voormalig YourCampus), een platform gericht op het optimaliseren van werknemer compensatie, heeft vijf miljoen euro opgehaald bij investeerders.
Lees post
Rapport

De WKR Gids 2024

In het rapport lees je wat de WKR inhoudt en hoe je er het meeste uithaalt als werkgever. Vanwege de WKR wijziging die Prinsjesdag met zich mee heeft gebracht, heeft de gids natuurlijk de laatste informatie. Dus lees jezelf up-to-date en maak je financiële plannen voor 2024 sterker met je nieuwe inzichten.
Download