Privacybeleid

Alleo B.V. (“Alleo”, “Wij”, “Onze”, “Ons”) biedt een geïntegreerd platform voor secundaire arbeidsvoorwaarden door middel van een mobiele applicatie (hierna de “Mobiele App”), alsmede een website (hierna: “Website”) met relevante informatie voor de diensten die Wij aanbieden (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Dienst(en)”). De Mobiele App stelt U, het individu (“Gebruiker(s)”, “U”, “Uw”), in staat om gebruik te maken van ervaringen en aanbiedingen van derde aanbieders (“Partner(s)”) en/of een maandelijks en/of eenmalig budget (“Budget”) zoals aan U aangeboden door Uw Werkgever (“Werkgever(s)”, “Klant(en)”).

Dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) beschrijft hoe en is bedoeld om onze klanten, gebruikers, partners en bezoekers van onze website inzicht te geven in de principes met betrekking tot privacy die Alleo hoog in het vaandel heeft staan. Dit Privacybeleid beschrijft hoe Wij informatie verzamelen (waaronder Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming), hoe Wij die informatie gebruiken, hoe Wij die informatie delen en andere relevante informatie met betrekking tot privacy, zoals Uw mogelijkheden om deze informatie in te zien en bij te werken of Uw andere rechten uit te oefenen met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Het gebruik van Persoonsgegevens verzameld via de Dienst is beperkt tot de doeleinden van het verlenen van de Dienst waarvoor de Gebruiker of Klant Alleo heeft ingeschakeld, zoals beschreven in dit Privacybeleid, en anders met Uw toestemming.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op toepassingen, diensten, producten of software die door Partners via de Dienst worden geleverd, hierop is hun eigen privacybeleid van toepassing.

Voordat U de Dienst gebruikt of enige informatie aan ons verstrekt, verzoeken wij U dit Privacybeleid zorgvuldig door te nemen en contact met ons op te nemen indien U vragen heeft. Wij hebben een begrijpelijke samenvatting (cursief) per clausule geschreven voor mensen van zestien of zeventien jaar die onze Diensten willen gebruiken.

Wij zetten ons in voor de bescherming van Uw privacy terwijl U onze Diensten gebruikt. Door Onze Diensten te blijven gebruiken, erkent U dat U de kans hebt gehad om dit Privacybeleid te bekijken en te overwegen, en erkent U dat U ermee instemt. Dit betekent dat U ook instemt met het gebruik van Uw informatie en de wijze van het delen van Uw informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Alleo levert software voor secundaire arbeidsvoorwaarden (extra's die Uw Werkgever aan U wil verstrekken) via een Mobiele App en Onze Website. Wij willen U helpen begrijpen hoe Wij Uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer U Onze Mobiele App of Website gebruikt. Wij zullen Uw Persoonsgegevens alleen zodanig gebruiken dat U toegang heeft tot en gebruik kunt maken van onze Mobiele App en Onze Website of om secundaire arbeidsvoorwaarden te kopen of te ontvangen. Wij hanteren een strikt Privacybeleid en zullen Uw Persoonsgegevens niet met anderen delen, tenzij dit nodig is om U de secundaire arbeidsvoorwaarden te laten kopen of ontvangen of U te helpen onze Dienst te gebruiken.

Artikel 1 – Privacy Principles

Wij volgen deze principes om Uw privacy te beschermen dan wel waarborgen:

 1. Wij verzamelen niet meer Persoonsgegevens dan nodig is om de Diensten te verlenen;
 2. Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die Wij in dit Privacybeleid aangeven, tenzij U anderszins toestemming verleent;
 3. Wij verwerken geen Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 4. Wij bewaren Uw Persoonsgegevens niet als deze niet langer nodig zijn; en
 5. Anders dan zoals Wij in dit Privacybeleid aangeven, delen Wij Uw Persoonsgegevens niet met derden, behalve met Uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Wij beperken de hoeveelheid Persoonsgegevens die wij verzamelen zoveel mogelijk. Wij gebruiken Persoonsgegevens alleen zodanig dat U secundaire arbeidsvoorwaarden kunt kopen of ontvangen. Wij staan niet toe dat minderjarigen jonger dan zestien (16) jaar Onze Mobiele App of Website gebruiken. Wij verwijderen Persoonsgegevens onmiddellijk nadat Wij klaar zijn met het gebruik ervan en Wij deze niet langer hoeven op te slaan (bijvoorbeeld omdat de wet Ons dwingt bepaalde gegevens op te slaan). Wij delen Uw Persoonsgegevens niet met andere mensen of bedrijven tenzij dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld om U in staat te stellen secundaire arbeidsvoorwaarden te kopen of te ontvangen of om Ons in staat te stellen de Mobiele App of Website aan U te verstrekken.

​Artikel 2 – Doel en de Persoonsgegevens die Wij verzamelen

Wanneer U met ons communiceert via de Diensten of via andere middelen, kunnen wij Persoonsgegevens en andere informatie en gegevens (“Andere Informatie”) ontvangen, zoals hieronder nader wordt toegelicht.

Informatie die U aan Ons verstrekt

 • Wij verzamelen Uw Persoonsgegevens wanneer U of Uw Werkgever zich registreert om de Mobiele App te gebruiken, informatie verstrekt bij het gebruik van de Diensten, Uw accountinformatie bijwerkt, aanvullende Diensten toevoegt, aanbiedingen in de Mobiele App koopt, informatie indient om Uw identiteit te verifiëren, contact opneemt met de klantenservice, contact met Ons opneemt met vragen of feedback, of anderszins met Ons communiceert. Deze Persoonsgegevens kunnen variëren afhankelijk van wat U of Uw Werkgever ervoor kiest om met Ons te delen en de Diensten die U gebruikt en kunnen identificatie-informatie, professionele of werk gerelateerde informatie, secundaire arbeidsvoorwaarden informatie, financiële informatie, commerciële informatie en informatie over online activiteiten omvatten. Daarnaast kunnen Wij Uw informatie gebruiken om U directe marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot de aangeboden voordelen en updates van Onze Mobiele App, met als doel ervoor te zorgen dat U de Mobiele App optimaal kunt gebruiken. Via Onze Diensten heeft U altijd de mogelijkheid om U af te melden voor deze direct marketing communicatie.

Informatie die derden aan Ons verstrekken

 • Wij kunnen informatie over U verzamelen en ontvangen, inclusief Persoonsgegevens, van derden, zoals Uw Werkgever, de dienstverleners van Uw Werkgever, Onze Partners en onze eigen dienstverleners, inclusief voor identiteitscontrole, bescherming tegen fraude, en het leveren, bijwerken, onderhouden en beschermen van de Diensten.
  ​​​- Other Information - Wij kunnen ook Andere Informatie verzamelen, genereren en/of ontvangen via de Diensten, en wel als volgt: - Diensten Metadata. Wanneer U met de Diensten communiceert, worden metadata gegenereerd die extra context bieden over de manier waarop Onze Gebruikers de Diensten gebruiken.
 • Log Data. Zoals bij de meeste websites en technologische diensten die via het internet worden geleverd, verzamelt Ons platform automatisch informatie wanneer onze Diensten worden bezocht en legt deze vast in logbestanden. Deze logbestanden kunnen het Internet Protocol (IP)-adres bevatten, het adres van de webpagina die werd bezocht voordat de Diensten werden gebruikt, het type browser en de browserinstellingen, de datum en het tijdstip waarop de Diensten werden gebruikt, informatie over de browserconfiguratie en plug-ins, taalvoorkeuren en cookiegegevens. - Apparaat Informatie. Wij verzamelen informatie over apparaten die toegang hebben tot de Diensten, waaronder het type apparaat, welk besturingssysteem wordt gebruikt, apparaat instellingen, applicatie-ID's, unieke apparaat-ID's en crashgegevens. Of Wij sommige of al deze Overige Informatie verzamelen, hangt vaak af van het gebruikte type apparaat en de instellingen ervan. - Locatie Informatie. Wij kunnen informatie ontvangen van U, Uw Werkgever of andere derden die ons helpt Uw locatie bij benadering te bepalen. Wij kunnen bijvoorbeeld een bedrijfsadres van Uw Werkgever of een IP-adres van Uw browser of apparaat gebruiken om Uw locatie bij benadering te bepalen. Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om Onze Diensten te beheren, gebruik te verzamelen en te analyseren, en Uw ervaring te verbeteren. We kunnen externe dienstverleners ook toestaan cookies of vergelijkbare technologieën te gebruiken om informatie te verzamelen over Uw browse-activiteiten in de loop der tijd en op verschillende websites na Uw gebruik van de Diensten. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe Gebruikers de Website gebruiken en Uw ervaring te verbeteren wanneer U de Dienst gebruikt. Ga voor meer informatie over hoe Google deze gegevens gebruikt naar https://www.google.com/policies/privacy/partners. Cookies kunnen gedurende verschillende perioden op Uw computer worden opgeslagen. Sommige cookies vervallen na een bepaalde tijd, of bij het uitloggen (sessiecookies), andere blijven bestaan nadat Uw browser is gesloten tot een bepaalde vervaldatum die in de cookie is vastgelegd (zoals bepaald door de derde partij die de cookie plaatst), en helpen Uw computer te herkennen wanneer U Uw browser opent en opnieuw op het internet surft (permanente cookies). Voor meer details over cookies kunt u terecht op https://www.allaboutcookies.org. - Andere Informatie aan Ons verstrekt. Wij kunnen ook Andere Informatie ontvangen wanneer U deze op Onze Website of op andere manieren indient, zoals wanneer U solliciteert naar een baan, ondersteuning aanvraagt, interactie heeft met Onze sociale media-accounts of anderszins met Ons communiceert.

Naast de bovengenoemde doeleinden gebruiken Wij Uw Persoonsgegevens om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en ter bescherming van Onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Ons recht om Uw Persoonsgegevens te gebruiken in verband met juridische claims, naleving ervan en juridisch onderzoek (met inbegrip van openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische procedures of rechtszaken).

Uw Persoonsgegevens kunnen als volgt worden gecategoriseerd:

 • Contact detailssome text
  • Informatie gebruikt om U te verifiëren/registreren als een persoon die Onze Mobiele App gebruikt. Over het algemeen wordt deze informatie door Uw Werkgever aan Ons verstrekt. Dit omvat:some text
   • Voornaam;
   • Achternaam;
   • Zakelijk of privé e-mailadres;
   • Datum van indiensttreding.
  • Wij kunnen bovendien de volgende informatie ontvangen, afhankelijk van de overeenkomst tussen Alleo en de Werkgever om U Onze Diensten aan te biedensome text
   • Geboortedatum;
   • Bruto salaris.
 • Communicatie detailssome text
  • Wij registreren uw IP-adres en unieke apparaat-ID (MAC-adres) en kunnen andere elektronische identificatiemiddelen toewijzen om de Diensten correct te kunnen leveren of voor beveiligingsdoeleinden. Dit omvat (afhankelijk van het type apparaat dat wordt gebruikt):some text
   • Mobiele provider
   • Toestel-ID
   • Mobiele reclame-ID
   • Besturingssysteem
   • Type browser
   • IP-adres
   • MAC-adres
  • Support detailssome text
   • In het geval dat U een ondersteuningsverzoek indient, kan het zijn dat wij de relevante ondersteuningsgegevens moeten verzamelen om aan Uw ondersteuningsverzoek te voldoen. Deze ondersteuningsgegevens kunnen contact- of verificatiegegevens omvatten, personalisatie van chatsessies of andere gegevens die wij nodig hebben om aan Uw ondersteuningsverzoek te voldoen. Voor sommige diensten kunnen wij gebruiksgegevens registreren om ons te helpen met Uw verzoek om ondersteuning.
 • Betalingsdetailssome text
  • Om een van de Diensten op de Mobiele App te kopen, zal U worden gevraagd om bepaalde kredietinformatie, informatie over het factuuradres en mogelijk aanvullende specifieke informatie te verstrekken, zodat Uw aankopen correct in rekening kunnen worden gebracht.
 • Gebruikers detailssome text
  • Wij kunnen statistische informatie over Uw gebruik van de Diensten registreren voor Onze bedrijfsvoering en om Onze wettelijke belangen te beschermen, in het bijzonder om de gebruikerservaring te verbeteren en prestatieproblemen of andere storingen in de Dienst vast te stellen. Dit omvat:some text
   • Geo-locatie informatie, zoals een geschatte locatie afgeleid van het IP-adres;
   • Informatie over internetactiviteiten, zoals inloggen en uitloggen;
   • Pagina's die U bezoekt voor, tijdens en na het gebruik van Onze Diensten;
   • Pagina's die U bezoekt, inhoud die U bekijkt en links waarop U klikt, terwijl U op Onze Website bent;
   • Demografische informatie;
   • Uw specifieke voorkeuren;
   • Gecombineerde of geaggregeerde informatie, bestaande uit (sommige) van Uw Persoonsgegevens om U beter van dienst te kunnen zijn en om Onze Mobiele App voor U en andere Gebruikers te verbeteren en bij te werken.

Wij verzamelen informatie over U wanneer U de Mobiele App of Website gebruikt. Dit kan informatie omvatten zoals Uw naam, werkinformatie en financiële informatie. Wij kunnen ook informatie verzamelen van andere bronnen zoals Uw Werkgever of Partners om te helpen Diensten aan U te verlenen, zoals een Partner toestaan een uitkering beschikbaar te stellen op Onze Mobiele App. Wij kunnen ook informatie verzamelen over hoe U de Mobiele App of Website gebruikt, Uw apparaat en locatie. Wij gebruiken deze informatie om Onze Diensten te verbeteren en kunnen deze ook gebruiken om U marketingberichten te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze berichten. Wij gebruiken ook cookies, kleine bestanden die op Uw apparaat worden opgeslagen, om bepaalde voorkeuren te onthouden.

Artikel 3 – Uitwisselen en verplaatsen van Persoonsgegevens

Wij kunnen Uw Persoonsgegevens verstrekken aan andere bedrijven zoals Partners en leveranciers van Alleo en aan andere organisaties die diensten verlenen op grond van een overeenkomst met Ons, bijvoorbeeld voor Onze Diensten, om U in staat te stellen Uw vermogen uit te oefenen om aanbiedingen en/of ervaringen van Onze Partners te accepteren, om ondersteuning te bieden, om technische bijstand te verlenen, om problemen op te lossen of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

In sommige gevallen moeten Wij Uw Persoonsgegevens naar andere bedrijven sturen, bijvoorbeeld zodat zij U toegang kunnen geven tot een secundaire arbeidsvoorwaarde die U op Onze Mobiele App of Website hebt gekozen. In sommige gevallen zullen die bedrijven Uw gegevens gebruiken om andere diensten te verlenen, bijvoorbeeld om Uw vragen te beantwoorden betreffende een secundaire arbeidsvoorwaarde die U op Onze Mobiele App hebt gekozen. Wij gebruiken dezelfde Persoonsgegevens om Uw vragen te beantwoorden.

Artikel 4 – Contact

Als u vragen hebt over ons Privacybeleid of onze informatiepraktijken, neem dan gerust contact met ons op via privacy@alleo.nl of per post gericht aan:

Alleo
Omval 300
1096 HP Amsterdam
The Netherlands

U kunt altijd contact met ons opnemen met vragen op de hierboven vermelde adressen, maar stuur ons alleen relevante informatie over de vraag en geef niet te veel Persoonsgegevens, tenzij wij u daarom vragen.

Artikel 5 – Data Locatie

Afhankelijk van de Diensten die U gebruikt, kunnen Uw Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Onze sub-verwerkers in verschillende datacenters. Alle gegevens, inclusief Persoonsgegevens, van Alleo worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte, meer bepaald in Ierland of Nederland.

Alle gegevens die wij gebruiken en verzamelen, dus ook informatie over U, worden opgeslagen en/of gebruikt op computers die zich bevinden in een land dat dezelfde regels moet volgen als in Nederland met betrekking tot informatie over U. In bijna alle gevallen betekent dit dat de gegevens zich ofwel in Nederland dan wel in Ierland bevinden.

Artikel 6 – Data Bewaren

Wij bewaren Uw Persoonsgegevens voor de duur van de contractuele relatie die U of Uw Werkgever met ons heeft en – voor zover toegestaan – na het einde van die relatie zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden uit te voeren. Wetten kunnen ons verplichten bepaalde Persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Betalingstransacties in verband met de Diensten die U gebruikt, worden bijvoorbeeld zeven jaar bewaard op grond van de toepasselijke belastingwetgeving.

Wij bewaren Uw Persoonsgegevens bij Ons zolang U onze Mobiele App of Website gebruikt. Daarna zullen Wij de gegevens verwijderen, met uitzondering van gegevens die wij langer moeten bewaren vanwege wetten die wij moeten volgen.

Artikel 7 – Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om een kopie van Uw Persoonsgegevens, om deze te corrigeren, om de verwerking ervan te wissen of te beperken, of om ons te vragen (sommige van) Uw Persoonsgegevens over te dragen aan andere organisaties. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten, en voor zover Wij Uw toestemming hebben gevraagd om Uw Persoonsgegevens te verwerken, heeft U het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Deze rechten kunnen in bepaalde situaties worden beperkt, zoals wanneer Wij kunnen aantonen dat Wij wettelijk verplicht zijn Uw Persoonsgegevens te verwerken. Als U Uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in dit Privacybeleid.

U heeft bepaalde rechten over de informatie die Alleo bedrijf over U heeft. U kunt ons vragen om een kopie van de informatie, ons vertellen als er iets mis is en ons vragen om het te repareren, ons vragen om uw informatie te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. U heeft ook het recht ons te vragen uw informatie aan een andere organisatie te geven en u kunt nee zeggen tegen sommige dingen die wij met uw informatie willen doen. Als U gebruik wilt maken van deze rechten kunt U contact met ons opnemen via de gegevens in Artikel 4 van dit Privacybeleid.

​Artikel 8 – Sub-verwerkers

Wij schakelen sub-verwerkers in om (delen van) de Dienst(en) te verlenen en Uw Persoonsgegevens te verwerken. Het is deze sub-verwerkers verboden om Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in dit Privacybeleid zijn gespecificeerd, en Wij garanderen contractueel dat de sub-verwerkers en hun werknemers geheimhouding betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens en voldoen aan de noodzakelijke instructies en beveiligingsmaatregelen krachtens dit Privacybeleid of een relevante Verwerkingsovereenkomst tussen Ons en de sub-verwerker.

De volgende sub-verwerkers worden ingeschakeld:

Wij werken samen met andere bedrijven om de Mobiele App en Website aan U te leveren. Wij zorgen ervoor dat deze andere bedrijven beloven Uw informatie veilig en privé te houden, en deze alleen te gebruiken voor de in dit document aangegeven redenen. Wij hebben ook overeenkomsten met deze andere bedrijven die ervoor zorgen dat zij strikte regels volgen en Uw informatie veilig houden.

​Artikel 9 – Beveiliging

Om Persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en onopzettelijk verlies of vernietiging, heeft Alleo technische en organisatorische maatregelen genomen om de verwerking van Uw Persoonsgegevens te beveiligen. In het geval van een inbreuk op de beveiliging van Uw Persoonsgegevens, wordt U zonder onredelijke vertraging op de hoogte gebracht zodra de inbreuk is vastgesteld. “Inbreuk op de beveiliging” betekent elke inbreuk op de in dit Privacybeleid beschreven beveiligingsmaatregelen die per ongeluk of onrechtmatig leidt tot de per ongeluk of onrechtmatig uitgevoerde vernietiging, verlies, wijziging of onbevoegde bekendmaking van, of de onbevoegde toegang tot, Persoonsgegevens die door ons zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevensverwerkende systemen (fysieke toegangscontrole)
 • voorkomen dat verwerkingssystemen door onbevoegden worden gebruikt (logische toegangscontrole);
 • ervoor zorgen dat personen die bevoegd zijn een gegevensverwerkingssysteem te gebruiken, alleen toegang hebben tot Persoonsgegevens voor zover zij daartoe overeenkomstig hun toegangsrechten toe gemachtigd zijn, en dat Persoonsgegevens tijdens de verwerking of het gebruik en na de opslag niet zonder machtiging kunnen worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of gewist (controle op de toegang tot gegevens);
 • ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens niet zonder toestemming kunnen worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of gewist tijdens elektronische overdracht, circulatie of opslag op opslagmedia, en dat voor elke overdracht van Persoonsgegevens de doelentiteiten voor datatransport kunnen worden geïdentificeerd en geverifieerd (controle op gegevensoverdracht);
 • ervoor te zorgen dat maatregelen worden genomen om achteraf na te gaan of en door wie Persoonsgegevens zijn ingevoerd, gewijzigd of gewist (controle op de invoer);
 • ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens alleen volgens de instructies worden verwerkt (controle op de taken);
 • ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens worden beschermd tegen onopzettelijke vernietiging of verlies (beschikbaarheidscontrole)
 • ervoor zorgen dat voor verschillende doeleinden verzamelde Persoonsgegevens afzonderlijk kunnen worden verwerkt (scheidingscontrole).

Wij willen ervoor zorgen dat Uw informatie veilig is. Wij gebruiken speciale systemen en regels om te voorkomen dat Uw gegevens worden gezien of gebruikt door mensen die dat niet mogen. Als er iets gebeurt waardoor Uw gegevens in gevaar komen, zullen wij U dat zo snel mogelijk laten weten.

Artikel 10 – Sollicitaties

Alleo verwerkt Persoonsgegevens van sollicitanten die mogelijk relevant zijn voor het doorlopen van een sollicitatieprocedure, waaronder informatie over de opleiding en het arbeidsverleden van de sollicitant. Deze gegevens worden verwerkt omdat Alleo een gerechtvaardigd belang heeft om te kunnen beoordelen of de kwaliteiten van de sollicitant aansluiten bij de functieomschrijving.

De Persoonsgegevens die Alleo ontvangt in het kader van een sollicitatieprocedure worden uiterlijk 4 weken na afloop van deze procedure verwijderd, tenzij de sollicitant hier eerder om verzoekt of Alleo toestemming heeft gekregen om de gegevens langer te bewaren. Indien de sollicitatieprocedure leidt tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst, worden de Persoonsgegevens bewaard zolang dat nodig is. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van interne Alleo-medewerkers wordt verwezen naar het interne personeelsreglement van Alleo.

Wij nemen geen mensen onder de 18 jaar in aanmerking voor functies bij ons.

Artikel 11 – Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht na publicatie op Onze Website en/of in Onze Mobiele App, en Wij zullen de “Ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. Ook zullen Wij een bijgewerkt Privacybeleid aan Onze Gebruikers presenteren als en wanneer het wordt gewijzigd. Uw voortgezet gebruik van de Diensten zal worden beschouwd als een erkenning van het gewijzigde Privacybeleid.

Als wij wijzigingen aanbrengen in dit beleid zullen wij u dat laten weten, hetzij via de Mobiele App of de Website. U kunt altijd bovenaan het beleid zien wanneer het voor het laatst is gewijzigd. Als u de Mobiele App of de Website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u ermee instemt.